ووتاره‌كان

سوپەر لیگ و دوو قسە !

نوسینی دارەوان حەمە سەرەتا دەبی هەموو ئەوە بزانین بیر کردنەوە لە پرۆژەیەکی وا جگە لە دەستکەوتنی برە پارەیەکی زیاتر هیچی

زیاتر »